behawioralna terapia w resocjalizacji

Podstrony

Na W.

Temat: Wakacyjna Akademia Psychoterapii 2007
Hej, wiem ze sa wakacje i wiekszosci pewnie nie w glowie jakiekolwiek sprawy naukowe, ale chcialabym zaprosic Was na tygodniowe warsztaty dotyczace psychoterapii.

Oto program:

"WAKACYJNA AKADEMIA PSYCHOTERAPII"
Tygodniowe szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej w psychoterapii.

Niezwykłe szkolenie, które jest panoramicznym przeglądem różnych współczesnych podejść terapeutycznych. Obowiązkowe dla zainteresowanych pracą w zawodzie psychoterapeuty lub coacha!
WAKACYJNA AKADEMIA PSYCHOTERAPII skierowana jest do studentów psychologii ogólnej i stosowanej dla studentów i absolwentów pedagogiki, resocjalizacji i kierunków pokrewnych, którzy ukończyli kurs z psychologii w ramach programu swoich studiów. Oferta WAP pozwala przyjrzeć się psychoterapii od strony praktycznej a zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów stosujących na co dzień prezentowane podejścia w pracy z pacjentami i klientami. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi.
Program WAKACYJNEJ AKADEMII PSYCHOTERAPII składa się z następujących modułów:
1) DZIEŃ PIERWSZY: Psychoterapia poznawczo - behawioralna;
2) DZIEŃ DRUGI: Psychoterapia psychodynamiczna i psychoanalityczna;
3) DZIEŃ TRZECI: Psychoterapia Gestalt;
4) DZIEŃ CZWARTY: Psychoterapia ericksonowska i hipnoza;
5) DZIEŃ PIĄTY: Podejście systemowe i psychoterapia humanistyczna;
6) DZIEŃ SZÓSTY: Kontakt w psychoterapii (część I);
7) DZIEŃ SIÓDMY: Kontakt w psychoterapii (część II);

Warsztaty organizuje Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego IPRI. Cena do konca sierpnia 350 zl. Miejsce spotkan najprawdopodobniej na Dlugiej 3 w Krakowie.

Termin jest wrześniowy, ale dokladna data jest nadal w trakcie ustalania. Jesli ktos jest zainteresowany, w sprawie szczegolow prosze pisac do mnie hania_grajner@poczta.fm
Zapraszam Was serdecznie, mysle, ze powinno byc fajnie.
Źródło: offuj.fora.pl/a/a,2180.htmlTemat: Metodyka Wychowania - Zagadnienia
To ja podejmę temat 6. Ja czyli Ania D. Behawioralny model oddziaływania resocjalizacyjnego. Nie wiem czy to jest to samo co terapia behawioralna w ped. resocjalizacyjnej, ale postaram sie to sprawdzić i szerzej opracować
Źródło: reso2007.fora.pl/a/a,215.html


Temat: Kawiarenka pod czapraczkiem

Hihi, ja właśnie ślęczę nad resocjalizacją i w jednej z książek znalazłam taki cytat:

"Podczas jednego ze spotkań (25 XI 1931 r.) Pawłów omówił bardzo ciekawy przypadek psa Białego, który, oprócz dużej nadpobudliwości, przejawiał również agresję oraz wykazywał niedomogi procesu hamowania. Ponieważ żadne ćwiczenia eksperymentalne nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, poddano go tresurze. Te właśnie okazało się bardzo skuteczne, pozwoliło na wzmocnienie procesu hamowania oraz wpłynęło na radykalne wyeliminowanie agresji z jego zachowania "


Bardzo ciekawe, jakie ćwiczenia eksperymentalne prowadzono i jaka była ta tresura. (Podejrzewam, że nie było to nic pozytywnego, ale to tylko podejrzenie). Poza tym, nie rozumiem, jaka jest konkluzja.
No i ciekawe jest pojęcie "proces hamowania", jakimi wskaźnikami określane jest to, czy występują w nim jakieś niedomogi, czy nie.
Generalnie chodziło o terapię behawioralną w resocjalizacji. I to miał być taki fajny przykład, że nawet psa z problemami typu agresja dzięki tej "tresurze" można "wyprostować". Chodzi o to: "skoro różnego rodzaju formy niedostosowania wynikają z przyswojenia niewłaściwych łańcuchów odruchowych, to dzięki odpowiednim ćwiczeniom można usunąć te wadliwe sposoby zachowania, a na ich miejsce wytworzyć nowe reakcje, wartościowe ze społecznego punktu widzenia."
Nic nie ma na temat tej tresury, bo to nie jest książka o psach, ani nawet o Pawłowie. Podano, że cytat jest z "Pawłowskije sriedy" 1949, s. 140.
Źródło: terierkowo.fora.pl/a/a,8.html


Temat: Pedagogika resocjalizacyjna-ZAGADNIENIA
ależ oczywiście, już podaję :]
przy okazji, przepiszę listę tematów oraz przy każdym z nich osobę, która zobowiązała się dany temat opracować.
A co do opracowań, skoro nie podoba wam się to, co zostało ustalone (oczywiście niewielkiej części, nie twierdzę, że wszystkim), to proszę, ustalcie coś innego. Niektórzy buntują się, jeśli chodzi o opracowanie tematów z wykładów, daję wam wolną rękę, żeby nie było, że to znowu grajoch jest zły... tak więc, czekamy na propozycje


Zagadnienia- ćwiczenia
1. Agresja i jej wpływ na przestępczość (definicja, rodzaje, koncepcje źródeł agresji) - Żaneta Mencler
2. Behawioralny model terapii w pedagogice- Anna Wycisło
3. Cechy wspólne jednostek niedostosowanych społecznie- Ewa Garus
4. Cele oddziaływań resocjalizacyjnych- Marzena Puchała
5. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej- Gosia Raus
6. Etapy wykolejenia społecznego wg Czapówa- Ania Korgul
7. Homeostaza, procesy akomodacji i asymilacji- Agata Ząber
8. Humanistyczny model terapii w pedagogice- Sabina Wróbel
9. Modele zdrowej osobowości (Allport, Maslow, Rogers)- Joanna Grajoszek
10. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim- Agnieszka Krzemińska
11. Omów pojęcia: resocjalizacja, wychowanie resocjalizujące, pedagogika resocjalizacyjna- Joanna Piśniak
12. Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej- Justyna Michalska
13. Przystosowanie i nieprzystosowanie społeczne (pojęcie przystosowania społecznego, kryteria przystosowania społecznego, pojęcie i istota niedostosowania społecznego- objawy, definicje)- Monika Ilnicka, Iwona Smolnik
14. Resocjalizacja jako: proces, specyficzne działanie wychowawcze i rezultat- Lena Chowaniec
15. Resocjalizacja w środowisku otwartym i instytucjach resocjalizacyjnych- Kamila Idzikowska, Sandra Staśkowiak
16. Socjalizacja a resocjalizacja- Krystian Mesjasz
17. Typologia nieprzystosowania społecznego wg Czapówa- Tomek Anioł
18. Wychowanie resocjalizujące- struktura, funkcje, procedury- Ania Dybul


Zagadnienia- wykłady
1. Co jest istotą rozwoju moralnego?
2. Diagnoza- "I- Level Classification" (wymienić poziomy integracji i typy)- Wojtek Pyka
3. Elementy uczenia się jak być moralnym
4. Etapy rozwoju moralnego wg Kohlberga- Aga Tuła
5. Etapy postępowania resocjalizacyjnego ( D- P- T=> PP)- Samuela Migas
6. Heurystyczny model funkcjonowania człowieka ( Leblanc)- Kasia Szwed
7. Integracyjna teoria zachowania przestępczego M. Leblanca
8. Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych
9. Internalizacja norm społecznych- Alicja Szlauer
10. Kontrola społeczna i autonomia osobista
11. Na czym polega rozwój sumienia?
12. Od czego zależy rozwój moralny?
13. Od czego zależy rozwój poczucia winy i wstydu?
14. Prognoza- podaj przykłady konkretnych działań naprawczych
15. Terapia ( teoria 4 sfer osobowości, objawy nieprzystosowania)Źródło: reso2007.fora.pl/a/a,127.html


Temat:
II rok studia dzienne i zaoczne.
METODYKA RESOCJALIZACJI
Zagadnienia do egzaminu. Termin egzaminu; maj 2007 rok


1. Proces wychowania resocjalizacyjnego.
2. Zasady wychowania resocjalizacyjnego.
3. Metody wychowania resocjalizacyjnego.
4. Diagnoza w wychowaniu resocjalizacyjnym.
5. Systemy resocjalizacyjne w ujęciu historycznym:
- system celkowy,
- system rodzinny,
- republiki młodzieżowe.
6. Systemy w warunkach zakładowych:
- system dyscyplinarno-izolacyjny,
- system progresywny,
- system homogeniczny,
- system eklektyczny.
7. Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym.
8. Kuratela sądowa.
9. Rodziny zastępcze.
10. Ewolucja polskiego systemu resocjalizacyjnego. Zasady reformowania i nowe rodzaje zakładów resocjalizacyjnych.
11. Psychologia hormistyczna i początki myśli resocjalizacyjnej.
12. Psychodynamiczna koncepcja terapii-resocjalizacji:
a) założenia teoretyczne,
b) oddziaływania praktyczne – indywidualne i grupowe.
13. Behawioryzm, teoria społecznego uczenia się a oddziaływania resocjalizacyjne.
14. Porównanie podejścia psychoanalitycznego i behawioralnego pod względem trwałości efektów resocjalizacji.
15. Współczesne koncepcje w resocjalizacji:
a) komuny terapeutyczne,
b) zróżnicowane podejście w resocjalizacji – koncepcja Herberta Quaya.
c) „ekonomia punktowa”
d) koncepcja kognitywno-behawioralna:
- oddziaływanie na rodzinę,
- zastosowanie w kurateli,
- zastosowanie w zakładach poprawczych.
16. Strukturalna i funkcjonalna organizacja procesu resocjalizacji
17. Patologia instytucji resocjalizujących
18. Resocjalizacja poprzez wpływ grupy
19. Metoda samorządowa w resocjalizacji
20. Metody wpływu osobistego
21. Błąd w wychowaniu
22. Osobowość nauczyciela – wychowawcy
23. Metody oddziaływań sytuacyjnych
24. Nagradzanie i karanie wychowawcze
25. Kulturotechniki
26. Indywidualny program resocjalizacji
27. Plan pracy grupy wychowawczej
28. „Drugie życie” w placówkach resocjalizacyjnych
29. Ortodydaktyka w resocjalizacji
30. Krakowska szkoła resocjalizacji

Literatura:

Ciosek M.: Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk 1996. Wyd. „Stella Maris”. Str. 155 – 178; 180 – 202.

Czapów Cz., Jedlewski S.: Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971, PWN

Górski S.: Metodyka resocjalizacji. Warszawa 1985, Wyd. IW CRZZ

Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. Warszawa 1991, WSiP

Lipkowski O.: Resocjalizacja. Warszawa 1987, WSiP

Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wyd. APS Warszawa 2000. str. 267 – 332.

Raport o stanie wdrażania reformy resocjalizacji w zakładach poprawczych. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1998.

Pospiszyl K.: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

Szaszkiewicz M.: Tajemnice grypserki. Kraków 1997, Wyd. Instytutu Medycyny Sądowej

Ustawa z dnia 26. 10. 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz. U. nr 11 z 2002 roku, poz.109
Źródło: knreso.fora.pl/a/a,124.html


Temat: Jessie['], Margo, Yaris, Ca Ira['], Stich i...Tora z Sekalem
To nie oburzenie, (krzątałem się obok gdy pisała ten post wiedziałem o co jej chodzi)
To życie, życie i empatia...
Też tych ludzi nie potrafię potępić, bo mam styczność z ich psem już tyle lat, ledwie dałem radę ( a jestem z nią przecież cały czas) więc nie wyobrażam sobie ich nawet po typowym szkoleniu gdzieś, i tak by ono nie zdało w tym wypadku egzaminu.
Terapię behawioralną w przypadku takiej agresji patologicznej prowadzi się latami. Często przy pomocy leków z których dawek schodzi sie miesiącami. Do tego jest potrzebny stały kontakt z fachowcem, bardzo kosztowne wizyty i bardzo czasochłonny proces resocjalizacji.
Niestety bywa że się nie udaje, usypia się zwierze. Trzeba wybrac miedzy bezpieczeństwem ludzi, dziecka, czasami sąsiadów a litością. To trudne wybory, sam mam za sobą takie 3 i kolejne 2 gdzie posłuchano mnie dopiero po tragedii. Ale wtedy jestem na miejscu mam kontakt ze zwierzęciem opiekunami, widzę je, doświadczam na własnej skórze, narażam nie rzadko moich znajomych by móc pomóc psu (socjalizując z ludzmi).
Narażam też inne osoby postronne bo trudno jest 2 lata prowadzić psa na odludziu czy na jednym tylko podwórku.
Większość z Was będzie jadła, je kolację lub jest po niej. Przypadek tak obrzydliwie przebiegający że do dziś bohater tkwi tylko wywołany na kliszy aparatu, odbitek nie zrobiłem.
Nie udało się, przebieg terapii obrzydliwie najobrzydliwszy. W rezultacie uśpiony po 36 szwach u pewnej 65letniej pani ( w domu była jeszcze trójka dzieci, 5, 7 i 10 lat). Uśpiony a też mogli wydać komuś... i miec kłopot z głowy. Rodzina ma nowego psa którego też układałem choć niewiele było do zrobienia. Dośc już sie nauczyli na tym "obrzydliwym" więc robiłem w zasadzie tylko drobnostki z którymi sobie nie radzili.

Amstaf z przed kilku lat... Nie udało się... po tragedii nikomu nie potrzebnej uwierzyli mi w to co powiedziałem mając z psem do czynienia przez dwa tygodnie non stop ale ktoś sie uparł że da radę... potem było poważnie pogryzienie jednego z domowników, poszyty brzuch, twarz i do dziś ma uraz. Mogli komuś wydać, sami się poświęcili.
Mają nowego Amstaffa wspaniale go wychowali. Porządny pies.
To tylko dwa przykłady bo więcej nie chce mi się wspominać (naprawdę aż się chce zapomnieć)
Gdyby pogryzienie trafiło na dziecko w obu tylko tych przypadkach jak sądzisz co by ludzie zrobili?
Gdyby trafiło na moje dziecko a ja byłbym tym kim jestem niestety natychmiast pies wylatuje, czekam 14 dni i usypiam i żadna adopcyjna organizacja nie była by mnie w stanie powstrzymać.
Gdybym był laikiem po pogryzieniu mojego dziecka pewnie bym oddał psa, może ktoś mu będzie umiał pomóc. Choć tyle mogę dla niego zrobić bo i tak czuję się dość winny.
I pewnie kupiłbym drugiego psa po jakimś czasie (jeśli moje dziecko nie wpadło by w uraz) ale już nauczony błędami i być może wątpliwego pochodzenia tamtego psa wybrałbym psa z uczciwej hodowli i słuchałbym wszystkich mądrych rad by nigdy się taka tragedia nie powtórzyła.
Kiedy się zagłębić w te 3 wiadomości można zauważyć że zakupili oni drugą bulwę po około 3 latach od tamtej tragedii. Nie sądzę by tacy ludzie mieli mieć zakaz posiadania zwierzaka tylko dlatego że nie byli w stanie sobie z takim przypadkiem poradzić.
Mógłbym tez ostro skrytykować ksiązki i wszelkie rady gdzie mówi się że bf jest super dla dzieci....Laik nie myśli dogłębnie, nie zastanawia się...Piszą przecież wyraźnie że była chora na jakieś tam dolegliwości więc ją zabrali. Litość nimi kierowała i dostali za swoją litość

Dziś także dostałem telefon od ludzi którzy umawiali sie tydzień temu.
Agresywny spaniel schronisko Poznań. Notoryczna kopulacja nóg, zabranianie - atak na tego co zabrania.
Pies dwa razy do schronu wracał a mimo to wydano go 3 raz bez kastracji...
Efekt, po półtora tygodnia bardzo dotkliwie pogryzione dwie dorosłe osoby. Dziś pies (ale już bez jaj) wrócił do schronu 3 raz (kastrację wykonali Ci ludzie na własny koszt)
Zamierzają poszukać innego pieska. Z tym sobie rady nie dali. Zwyczajnie nie byli w stanie wytrzymac jeszcze do końca wygojenia rany po kastracji by się ze mną zobaczyć i próbować walczyć o niego.
Trzeba widzieć, doświadczyć by móc osądzać. Nie każdy jest w stanie tyle poświęcić. Wszystko ma swoje granice i takie patologie wg mnie powinny być usypiane po testach które mogą ocenić na ile ten pies i ludzie z nim mają szanse na wspólne życie, życie bez krwi.

Podsumowując, uważam że trafienie na patologicznego psa, czy na bardzo trudną agresję, czy powazne pogryzienie nie jest wyrokiem by nie móc już nigdy posiadać zwierzaka.

To tyle na ten temat z mojej strony.
Źródło: e-psy.pl/viewtopic.php?t=3044


Temat: WYKŁADY Z DIAGNOSTYKI RESOCJALIZACYJNEJ
WYKŁAD 1 5.03
Etymologia pojęcia diagnozy:
-diagnosis- z greckiego: różnicowanie, osądzanie
-DIAGNOZA-czynność poznawcza; integrowanie informacji, podejmowanie decyzji, wykorzystanie wiedzy i doświadczenia, rozumowanie, wnioskowanie, uzasadnienie (J.Paluchowski)
-diagnoza wymaga wiedzy, profesjonalizmu i taktu

Pojęcie DIAGNOZY-jest to rozpoznanie badanego stanu rzeczy przez zaliczenie go do danego typu lub gatunku, przez przyzczynowe i celowościowe wyjaśnienie tego stanu rzeczy, określenie jego fazy obecnej oraz przewidywanego dalszego rozwoju ( S.Ziemski)

Etapy diagnozy rozwiniętej/Elementy:
-diagnoza nozologiczna/typologiczna/klasyfikacyjna- klasyfikacja symptomów do określonej kategorii
-diagnoza genetyczna/kauzalna/przyczynowa ( przyczyny problemu: w kliencie lub w środowisku)
-diagnoza znaczenia ( znaczenie symptomów dla funkcjonowania społecznego)
-diagnoza fazy ( określa moment rozwojowy, etap rozwojowy klienta)
-diagnoza prognostyczna( określa kierunek rozwoju, jest to diagnoza w 2 strony: pozytywna i negatywna; powinna zawierać konkretne wskazówki i działania

Strukura diagnozy rozwiniętej:
DIAGNOZA
PRZESZŁOŚĆ TU I TERAZ PRZYSZŁOŚĆ
diagnoza genetyczna diagnoza stanu diagnoza prognostyczna
diagnoza typologiczna
diagnoza fazy
diagnoza znaczenia

Diagnoza stanu:
-elementy negatywne (czy jest zaburzenie i jak duże)
-elementy pozytywne ( aktywa, co jest dość dobrze rozwinięte)

Studium indywidualnych przypadków-jedyna metoda diagnozy rozwiniętej

Pytania diagnostyczne:
1.Jak funkcjonuje klient? Jaki jest stan? Czy istnieje zaburzenie? Jeśli tak, jak duże?
2.Dlaczego? Czy są to przyczyny tkwiące w kliencie czy w środowisku?
3.Jak można klientowi pomóc? Prognoza

Przedmiot diagnozy resocjalizacyjnej (Pytka):
-niezgodne z normą zachowania-podejście psychmetryczne, oparte na koncepcjach uczenia się, skalach obserwacyjnych
-antagonizm destruktywny-konflikt postaw i ról społecznych nasilony przez czynniki biospołeczne i socjokulturowe

Przedmiot diagnoz resocjalizacyjnej ( A.Frydrychowicz)
-obejmuje identyfikację i wyjaśnienie znaczenia poszczególnych dysfunkcji w adaptacji społecznej jednostki i zaburzeniach, służące zaprojektowaniu odpowiednich oddziaływań profilaktyczncyh, wychowawczych i terapeutyczncyh

Modele-przegląd:
-psychometryczny-kliniczny
-ilościowy-jakościowy
-przyrodniczy-humanistyczny
-nozologiczny, funkcjonalny, psychospoleczny
-behawioralny, interakcyjny, interdyscyplinarny

Model behawioralny:
-zachowania opozycyjne jako niewłaściwe nawyki
-historia wzmacniania niewłaściwych zachowań, istotne jest: ilość i rodzaj wzmocnień, regularność, czas, okres życia
-inżynieria behawioralna
-system punktowy

Model interakcyjny:
-zajmuje się nie tylko zachowaniami, ale także mechanizmami regulującymi, np. osobowością
-uwzględnia mechanizmy regulacyjne, psychologiczne, biologiczne i społeczne
-I-Level Clasification-nieprzystosowanie to fiksacja, model czerpie z wielu koncepcji; wyznacza i stanowi podstawę do działań resocjalizacyjnych

Model diagnozy interdyscyplinarnej-cele:
-określenie intensywność postaw antyspołecznych oraz ich wewnętrznej integracji
-określenie stopnia wadliwości realizowanych ról i wadliwości postaw
-internalizacja wadliwych ról
-czynniki zagrożeń nasilenia się wadliwych ról
-zagrożenie dla otoczenia
-interwencja czy nie
-jest to model najbardziej zalecany, określany jako podmiotowy

Model humanistyczny-interyscyplinarny:
-człowiek traktowany jest wielowymiarowo
-człowiek jest niepowtarzalny
-każdy z nas jest uwikłany w szeroki kontekst społęczno-kulturowy
-nieprzystosowanie traktowane jest jako antagonizm destruktywny

Modele diagnozy psychologicznej dla resocjalizacji ( J. Brzeziński H. Sęk):
-diagnoza różnicowa (objawowa, nozologiczna)
-diagnoza funkcjonalna-model przejściowy
-diagnoza psychospołęczna, interakcyjna-najbardziej pożądana

Diagnoza nozologiczna:
-wywodzi się z medycyny
-polega na rozpoznaniu objawów i ich klasyfikacji w odniesieniu do normy
-zalety: wygodna, nie nakłada odpowiedzialności za efekty terapii
-wady: traktownie przedmiotowo i mechanistycznie klienta, diagnoza o pacjencie, brak precyzyjnego określenia normy, drugorzędna wobec medycznej, ekstramalność myślenia:zaburzony czy nie, odpowiedzialność za problem spada na pacjenta, diagnoza gabinetowa, brak kontekstu sytuacyjnego

Model funkcjonalny:
-celem jest zbadanie funkcjonowania klienta, w kontekście konstruktów osobowości
-ropoznanie na jakich właściowościach psychicznych można się oprzeć w postępowaniu korekcyjnym, a następnie zaprojektowanie oddziaływań
-nieprzystosowanie jest funkcją wadliwie działającego systemu rodzinno-społecznego
-problem polega na braku regulacji z otoczeniem
-zalety: umożliwia wykorzystanie diagnozy w terapii, uwzględnia kontakst społeczny, poszukiwanie wsporników resocjalizacji
-wady:nadal gabinetowa, narzucenie klientowi działań naprawczych, brak współpracy różnych specjalistów

Model psychospołeczny:
-kontekst ekologiczny
-osoba jest nieodpowiedzialna za swój stan, przede wszystkim odpowiedzialne jest środowisko
-stan ten jest niepożądany, przemijający
-wszyscy członkowie społeczenstwa uczestniczą w jego likwidacji, procesie naprawianie problemu
-diagnoza jest elastyczna, podmiotowa, polega negocjacji
-oparta na dialogu, celem jest terapia
-te same osoby prowadzą diagnozę i pracują z daną osobą

PROTODIAGNOZA KLINICZNA:
-pierwsze, wstępne rozpoznanie istniejącego stanu rzeczy
-jest to proces poznawczy zachodzący w społeczeństwie, który ma na celu wyodrębnienie tych, którzy nie są w stanie poprawnie regulować własnych stosunków z otoczeniem i którzy w wyniku tego rozpoznania trafiają do odpowiednich specjalistów w celu uzyskania diagnozy i terapii

Etapy diagnozy resocjalizacyjnej wg L.Pytki:
-diagnoza wstępna ( tu i teraz)
-diagnoza ukierunkowująca
-diagnoza weryfikacyjna
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,555.html
Powered by MyScript